انتشارات آموزه

– مزیت های وجود زنان در سطوح بالای مدیریتی ————————————

شریل سندبرگ بدرود دون پایگی

بی تردید زنان کارمند با مشکلاتی مواجه اند و در سکوت رنج می برند و قادر به ایجاد تغییر نیستند. این مشکلات می تواند مربوط به دوران بارداری باشد یا مسائل پس از زایمان و نگهداری فرزند یا وجود مهد کودک در محیط کار و …. تجربۀ شریل سندبرگ در زمان بارداری نشان می دهد که وجود زنی باردار در سطوح بالای مدیریتی می تواند اوضاع را به نفع زنان تغییر دهد. 

 

تابستان 2004 نخستین فرزندم را باردار بودم. آن زمان فروش برخط (on line) و گروه های عملیاتی گوگل را اداره می کردم. سه سال و نیم قبل، به این شرکت پیوسته بودم؛ یعنی وقتی تازه راه افتاده بود و فقط چند صد کارمند داشت و در ساختمانی قدیمی مستقر بود. سه ماه از شروع کارم نگذشته بود که گوگل به شرکتی با هزاران کارمند تبدیل شد و به مجتمعی چندساختمانه نقل مکان کرد. بارداری راحتی نداشتم. بدحالی صبحگاهی این دوران، که اغلب تا سه ماه اول ادامه دارد، در تمام نه ماه بارداری مرا می آزرد. سی و دو کیلوگرم اضافه وزن پیدا کرده بودم، پاهایم را، که به اندازۀ دو شمارۀ کفش ورم کرده و به توده ای بی شکل تبدیل شده بود، فقط وقتی می توانستم ببینم که روی لبۀ میز وسط مبلمان می گذاشتم. یکی از مهندسان گوگل مرا به وال تشبیه کرده بود. 
یک روز، بعد از صبحی سخت که به زل زدن به کف توالت گذشت، باید خود را به عجله به جلسۀ مهمی با یک مشتری می رساندم. رشد سریع گوگل مشکل پیدا کردن جای پارک را بیشتر کرده بود. آن روز تنها جایی که توانستم ماشین را پارک کنم، از دفتر کارم خیلی دور بود. پس شروع کردم به دویدن در پارکینگ، که البته بیشتر تند راه رفتن بود. حالت تهوع ام بیشتر شده بود، به طوریکه وقتی به جلسه رسیدم فقط دعا میکردم مسائل مربوط به فروش تنها چیزی باشد که از دهانم خارج میشود. روز بعد به تاخت (البته از نوع اردکوار) رفتم که بنیانگذاران گوگل، لاری پیج و سرگی برن را در دفترشان ببینم، اتاق بزرگی که انبوه اسباب بازی و ابزارها کف آن پخش شده بود. به سرجی، که گوشۀ اتاق در حال انجام دادن یکی از حرکتهای یوگا بود، گفتم که هرچه زودتر به پارکینگی برای زن های باردار نیاز داریم. او نگاهی به من انداخت. فوراً درخواستم را پذیرفت و گفت پیش از این هرگز به این مسئله فکر نکرده بوده است. 
تا وقتی در موقعیت زن باردار قرار نگرفته بودم، نمی فهمیدم که زنان باردار به پارکینگ مخصوص نیاز دارند و امروز از بابت این بی توجهی شرمنده ام. آیا من در مقام یکی از زنان عالی رتبه گوگل وظیفه نداشتم به چنین مسئله ای فکر کنم؟ ممکن بود من هم مثل سرجی هیچوقت متوجه این مسئله نشوم. زنان باردار دیگر حتماً در سکوت از این مسئله رنج برده اند بدون اینکه درصدد یافتن راهی برای حل این مشکل برآمده باشند. شاید هم اعتماد به نفس یا قدرت لازم برای حل چنین مشکلی را نداشته اند. وجود یک زن باردار در سطوح بالا، حتی اگر شبیه وال به نظر برسد، می تواند اوضاع را تغییر دهد. 
بدرود دون پایگی، شریل سندبرگ، مقدمه

 

زنان چیزهایی را در نظر می گیرند که مردان آنها را نمی بینند. یونگ بر این باور است که جهان بیش از اندازه مردانه شده است.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,