لایو اینستاگرام انتشارات آموزه

— بررسی کتاب زندگی حضورمندانه —————————————————————

لایو اینستاگرام انتشارات آموزه رادنژاد
این دومین لایوی است که در مورد زندگی حضورمندانه دارم. نخستین با زینا امیر معافی بود و این دومین با فریبا یاراحمدی عزیز که به هر دو بسیار علاقمندم.
حاضرم در مورد زندگی حضورمندانه دهها بل صدها گفتگوی زنده بگذارم از بس که این کتاب صمیمی و دوست داشتنی است.
👈 می‌دانستید این کتاب به ۳۰ زبان ترجمه شده و در فارسی شش ترجمه از آن وجود دارد؟
و به گمانم ترجمۀ من و فرح عزیز چهارمین ترجمه باشد‌ .
👈می‌دانستید ما اسم اصلی کتاب را که موهبت‌های کامل نبودن است تغییر داده‌ایم به زندگی حضورمندانه؟
(در @amuzehketab چهار ترجمه از شش ترجمه این کتاب را مقایسه کرده‌ایم. اینکه کدام ترجمه بهتره قضاوتش با شماست .)
👈می‌دانستید قیمت این کتاب در‌حال‌حاضر خیلی پایین‌تر از متوسط قیمت کتاب در این روزها است؟
👈می‌دانستید نسخه دیجیتال و نسخه صوتی‌اش با صدای فرح نازنین توی فیدیبو هست؟
راستی
برای این لایو پیشنهادها و پرسش‌های شما چیست؟
چه قسمتی از کتاب براتون مبهم بوده و فکر می‌کنید توضیح بیشتر می‌خواهد؟
به نظر شما چه قسمتی از کتاب به درد زندگی و مشکلات امروزتون، امروزمون میخوره؟

Tags: , , , ,