لایو اینستاگرام انتشارات آموزه

— بررسی کتاب زندگی حضورمندانه —————————————————————

لایو اینستاگرام انتشارات آموزه رادنژاد
این دومین لایوی است که در مورد زندگی حضورمندانه دارم. نخستین با زینا امیر معافی بود و این دومین با فریبا یاراحمدی عزیز که به هر دو بسیار علاقمندم.
حاضرم در مورد زندگی حضورمندانه دهها بل صدها گفتگوی زنده بگذارم از بس که این کتاب صمیمی و دوست داشتنی است.
? می‌دانستید این کتاب به ۳۰ زبان ترجمه شده و در فارسی شش ترجمه از آن وجود دارد؟
و به گمانم ترجمۀ من و فرح عزیز چهارمین ترجمه باشد‌ .
?می‌دانستید ما اسم اصلی کتاب را که موهبت‌های کامل نبودن است تغییر داده‌ایم به زندگی حضورمندانه؟
(در @amuzehketab چهار ترجمه از شش ترجمه این کتاب را مقایسه کرده‌ایم. اینکه کدام ترجمه بهتره قضاوتش با شماست .)
?می‌دانستید قیمت این کتاب در‌حال‌حاضر خیلی پایین‌تر از متوسط قیمت کتاب در این روزها است؟
?می‌دانستید نسخه دیجیتال و نسخه صوتی‌اش با صدای فرح نازنین توی فیدیبو هست؟
راستی
برای این لایو پیشنهادها و پرسش‌های شما چیست؟
چه قسمتی از کتاب براتون مبهم بوده و فکر می‌کنید توضیح بیشتر می‌خواهد؟
به نظر شما چه قسمتی از کتاب به درد زندگی و مشکلات امروزتون، امروزمون میخوره؟

Tags: , , , ,