نویسنده خوب کتاب خوب

— برنه براون Brene Brown ———–

برنه براون

برنه براون استاد دانشگاه، نویسنده، محقق و سخنور و مشاور امریکایی است که در حال حاضر در دانشگاه هوستون در رشته مددکاری اجتماعی تدریس و تحقیق می کند. موضوع دو دهه تحقیق او آناتومی و ساز‌وکار ارتباط بوده است و تحقیقات او در این بستر کلی، به پردازش سه نظریه معروف منجر شده است که هر یک در کتابی ارائه شده است. نظریه شرم تاب آوری در کتاب زندگی تاب آورانه، نظریه حضورمندی در کتاب زندگی حضورمندانه و نظریه آسیب پذیری در کتاب زندگی شجاعانه. سه کتاب براون از نظر نیویورک تایمز جزو پرفروش ترینها به شمار آمده است که عبارتند از: زندگی حضورمندانه، زندگی شجاعانه و قوی برخاستن. براون در شبکه‌های مختلف تلویزیونی آمریکا سخنرانی­های متعددی داشته است و سخنرانی­های تد او جزو پر بیننده ترین­ سخنرانی­های تد بوده است.

کتابهای دیگر براون عبارتند از شجاعت طبیعت وحشی و رهبری شجاعانه

کتاب های برنه براون

سه کتاب زندگی تاب آورانه، زندگی حضورمندانه و زندگی شجاعانه تاکنون در نشر آموزه و به همت آزاده رادنژاد و فرح رادنژاد منتشر شده اند. کتاب رهبری دلیرانه نیز آخرین کتاب منتشر شده در نشر آموزه است.

Tags: , , , ,