انتشارات آموزه

— درباره کتاب زندگی شجاعانه ——————————————————–

زندگی شجاعانه اثر شرم پژوه، مشاور و مربی مدیریتی و سخنران معروف تد امریکایی، برنه براون، است این کتاب که هم در غرب و هم در کشور ما بسیار معروف و مورد توجه است، در مورد شجاعت آسیب‌پذیری در همه عرصه‌های زندگی است به ویژه در کار و رهبری.

ما معمولاً خود را آسیب‌پذیر نمی‌کنیم چون آن را معادل ضعف می‌دانیم. ما معمولاً به طور فرهنگی و تاریخی می‌ترسیم که شکست بخوریم، قضاوت شویم، سرزنش شویم، نقص وعیبمان معلوم شود. تأیید نشویم، پذیرفته نشویم، دوستمان نداشته باشند، پس خود واقعی‌مان را مخفی می‌کنیم، و تلاش می‌کنیم کسی را به مردم نشان دهیم که کامل و بی‌عیب و نقص است و به اصطلاح هیج کجا دم لای تله نمی‌دهد. و به قربانی کردن فرصت‌های طلایی رشد خود ودیگران می انجامد..

زندگی شجاعانه درباره رفتن به میانه گود و دیده شدن و استفاده از فرصت‌ها در زندگی است. این کتاب به ما می‌آموزد که آسیب‌پذیری و نقص‌های خود را بپذیریم از آنها نگریزیم. با آنها رو دررو شویم و بپذیریم که ممکن است دچار شرم شویم. شرم ناشی از کافی نبودن و عیب داشتن. و می‌آموزد که در صورت شرم زده شدن، تاب آوری کنیم.

کوتاه سخن: این کتاب به ما می‌گوید که:

  • آسیب‌پذیری چیست.
  • چرا از آسیب‌پذیر شدن می‌ترسیم و از آن فرار می‌کنیم و چه چیزی را در این راه قربانی می‌کنیم.
  • چرا و چگونه باید خود را آسیب‌پذیر کنیم؟
  • اگر در فرایند آسیب‌پذیری دچار شرم شدیم چگونه تاب‌آوری کنیم و
  • سرانجام زندگی و مدیریت و رهبری آسیب‌پذیرانه چه دستاوردهایی برای ما دارد و چرا شجاعانه است.

این کتاب انگیزه و روحیه خلاقیت و ایجاد تغییر را به افراد باز می‌گرداند. شرکت‌هایی که کارکنان خود را با مفاهیم این کتاب آشنا کرده اند، رشده بهره‌وری و خلاقیت بیشتری را در میان کارکنان خود گزارش کرده اند.

Tags: , , , ,