— رهبری دلیرانه منتشر شد ———————————————————–

 

رهبری دلیرانه عاقبت منتشر شد و سه گانه برنه براون را به چهارگانه براون تبدیل کرد.

کتاب رهبری دلیرانه

مرحله اول ترجمه و ویرایش از اول از خرداد تا پایان آذر ماه.

مرحله دوم: ویرایش دوم و بلند خوانی از دی ماه تا پایان سال. (جلسات بلند خوانی در دی و بهمن حضوری و در اسفند و فروردین آنلاین انجام شد.)

مرحله سوم : ویرایش سوم در فروردین و نمونه خوانی و صفحه آرایی نهایی در نیمه اول اردیبهشت.

فارسی سازی رهبری دلیرانه از خرداد 98 شروع و در اول خرداد 98 به انجام رسید.به این شرح:

در این حین دو ترجمه دیگر از رهبری دلیرانه منتشر شد که نه تنها دلسردمان نکرد بلکه ما را برانگیخت که کار را با دقت و حوصله ادامه دهیم تا برگردانی کم غلط، شیرین و شیوا تقدیم خوانندگان خود کنیم .

خوشبختانه موفق شدیم با پیشفروش بخش قابل توجهی از تیراژ چاپ نخست به حامی فرهنگی خود، شرکت ملی شیمی کشاورز، شروعی خوب برای ورود این کتاب به بازار  نشر ایران رقم بزنیم.

اکنون این کتاب به فارسی در میان ماست.

رهبری دلیرانه کتابی برای هر کس که سعادتش را در گرو سعادت دیگری می بیند.

متاسفیم که دولت ها مرز بین کشورها و انسان ها چنان خاردار و صعب العبور کرده اند که ما مجبوریم این کتاب را اینکه برنه برای خوانندگان فارسی زبان مقدمه بنویسد ، یعنی بدون کپی رایت منتشر کنیم. از این بابت ناخرسندیم ولی امیدواریم که با شجاعت ورزی روز افزون و با یاد گرفتن آنچه برنه براون به ما در کتاب رهبری دلیرانه می آموزد بتوانیم این مرزها را کمرنگ کنیم و کسی بشویم که نمی توان و نباید نادیده اش گرفت.

و امیدواریم روزی بتوانیم در انتشارات آموزه تجربه های شجاعت ورزی و آسیب پذیری از نوع ایرانی  را به نگارش درآوریم وا آن روز باید خوب بخوانیم و بیاندیشیم و به کار بندیم . و رهبری دلیرانه این ظرفیت را دارد که قدرت بالقوه رهبری را در تک تک ما  به فعل درآورد.

Tags: , , , ,