لایو اینستاگرام انتشارات آموزه

— ره‌نشان‌های حضورمندانه زیستن —————————————————————

ژینا امیرمعافی ازاده رادنژاد زندگی حضورمندانه انتشارات آموزه
?زندگی حضورمندانه انتخابی یک بار و برای همیشه نیست بلکه یک فرایند است و سفری برای تمام عمر.
در هر سفر ماجراجویانه موانعی وجود دارد و سفر حضور مندی هم از این قاعده مستثنی نیست.
در این جلسه مروری خواهیم داشت بر بزرگترین موانع موجود در راه زیستن و عشق ورزیدن حضورمندانه و کاوش در مورد ده ره نشانی که در مسیر سفر حضورمندی قرار دارند و به عنوان کنش هایی روزانه مسیر سفر ما را معلوم می کنند.
??منتظر حضور گرمتان در این جلسه یک ساعته خواهیم بود و به سه نفر از همراهان گرامی یک جلد کتاب زندگی حضورمندانه تقدیم خواهیم کرد.

@zinameditation
@azadeh_radnejad

Tags: , , , , ,