آزاده رادنژاد فرح رادنژاد مریم بهریان کسب و کار هوشیار فرد کافمن آموزه لایو اینستاگرام

– معرفی کتاب کسب‌و‌کار هوشیار از دیدگاه روانشناسی ترنس‌پرسونال ————————

لایو اینستاگرام انتشارات آموزه

وظیفهٔ اصلی کسب‌وکار هوشیار کمک کردن به افراد است تا درحالی که روابطی سالم ایجاد می‌کنند (تعلق داشتن به یک جامعه) و احساس مطلق در آشتی بودن، خوش‌حالی و رشد را تجربه می‌کنند (تحقق و فراتر بردن خود)، به موفقیت دست یابند ( به انجام رساندن رسالت).
20 بهمن‌ماه سال 1400 گفت‌وگوی زنده‌ای بین خانم آزاده رادنژاد مترجم عزیز نشر آموزه و خانم دکتر بهریان روان‌درمانگر، منتقد فیلم و مترجم در اینستاگرام نشر آموزه با هدف معرفی کتاب کسب‌و‌کار آموزه از دیدگاه روانشناسی ترنس‌پرسونال برگزار شد. این گفتگو رو میتوانید از طریق صفحه نشر آموزه amuzehketab@ در اینستاگرام تماشا کنید.

@azadeh_radnejad
@dr.maryam.bahrian

Tags: , , , ,