آزاده رادنژاد فرح رادنژاد رهبری دلیرانه برنه براون آموزه

— چرا کتاب رهبری دلیرانه؟ ———————————————————————–

آزاده رادنژاد انتشارات آموزه

دو قطبی شدن جامعه یعنی چه؟

وقتی جامعه یکپارچگی خود را از دست می‌دهد و تبدیل می‌شود به “ما” در مقابل “آنها” جامعه دو قطبی شده است، مثل آمریکای دهۀ اخیر که تقابل دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آن از همیشه شدیدتر و ویرانگرتر بوده است. برای همین بود که ترامپ، نمایندۀ جمهوری‌خواهان، تا به قدرت رسید از برجام که دموکرات‌ها آن را تصویب کرده بودند خارج شد و بایدن به محض به قدرت رسیدن تلاش کرد آن را احیا کند.

برنه براون پس از پیروزی ترامپ وقتی دید هواداران دو حزب چگونه یکدیگر را هیچ حساب می‌کنند و زیر بار تعامل با یکدیگر نمی‌روند، کتاب “شجاعت طبیعت وحشی” را نوشت و در آن توضیح داد که چطور پیش نیاز ” احساس تعلق” در حقیقت “متعلق بودن به خود” است. وقتی در درجۀ نخست به خودمان متعلق باشیم دیگر نیاز نداریم که برای حفظ تعلق به دیگری یا به گروه، هر بهایی را بپردازیم، از جمله قربانی کردن ارزش‌های انسانی و هدف‌های والایمان. دیگر نیاز نداریم برای اثبات عضویت خود در گروه به هر کس که در گروه ما نیست ناسزا بگوییم و با او دشمنی بورزیم. دیگر از گروه و دار و دسته‌ای که متعلق به آن هستیم هویت نمی‌گیریم. و می‌توانیم با مخالفان هم گفت‌و‌گو کنیم و به مصالح حمعی بپردازیم و صلح و آشتی را مستقر گردانیم.

برنه پس از شجاعت طبیعت وحشی کتاب “رهبری دلیرانه” را نوشت چون فقط کسانیکه دلیرانه رهبری می‌کنند می‌توانند شکاف‌ها را پر کنند. شکاف‌هایی که حاصل دو قطبی شدن جامعه است و در مدرسه و کلاس درس و حتی خانواده هم وجود دارند.

با دلیرانه رهبری کردن می‌توان از وضعیت “ما و آنها” که شرایط جنگی است به وضعیت “همۀ ما” رسید که شرایط صلح است. فکرش را بکنید که چقدر عالی بود که مردم ما امروز خود را با حکومتی‌ها و دولتی‌ها در یک جبهه می‌دیدند و می‌توانستند با ادبیاتی مشترک با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و تصمیماتی بگیرند که به نفع کل جامعه است نه قشری خاص.

در دیدگاه برنه براون اردوکشی در مقابل هم و دو قطبی شدن، حاصل وجود رهبرانی است که شرمشان قوی‌تر از آسیب‌پذیری‌شان است،کسانیکه از آسیب‌پذیر کردن خود به شدت در هراسند، کسانیکه به راحتی به ارزش‌های انسانی پشت پا می‌زنند. کسانیکه از اهداف اشتباه خود دست برنمی‌دارند، از بی‌راهه به راه برنمی‌گردند. کسانیکه به خاطر ترس از نقد شدن، عیب‌دار دیده شدن و از دست دادن قدرت به ارعاب و سرکوب و زورگویی روی می‌آورند، روش‌هایی که در یک گفت‌و‌گوی ساده خانوادگی یا یک جلسۀ کاری نیز می‌تواند دنبال شود.

برنه براون در کتاب رهبری دلیرانه، به همۀ ما اعم از پدران و مادران، آموزگاران، مربیان و مدیران و روسای شرکت‌ها و رهبران سیاسی می‌آموزد که در دام حفظ موقعیت و اثبات بر حق بودن خود نیفتیم، آسیب‌پذیرانه رو در رو شویم، از ایگوی خود فراتر رویم و در راستای اهداف و لرزش‌های انسانی‌مان فداکارانه کاری را که باید انجام دهیم. کاری که نفع همگان را در پی دارد.

پس هم ما و هم آنها، همۀ ما باید رهبری دلیرانه را بخوانیم و الگوی گفت‌و‌گو کردن خود را فداکارانه و آسیب‌پذیرانه تغییر دهیم.

آیا شما مایلید یک رهبر دلیر باشید؟

 

 

Tags: , , , ,